תוכנית עבודה בחנוכה

סמלי החג וכיצד הם מתקשרים לערכים:
1. אור– מסמל את הנתינה, שיווין, קבלה, ענוה
2. נס- אחריות האדם לגורלו בעקבות האמונה.
3. גבורה- נאמנות – נאמנות לאידיאולוגיה, לרעיון, לאמונה.
4. מעטים מול רבים– חירות – חירות האדם, חירות דתית, חירות אישית, חירות פיזית.
פיתוח הנושא:
♦ נס- אמונה, דבר על טבעי , דגל, הכרזה על משימה הדאגה להגשימה, משהו שאני נאמן לו, מסמל שייכות לבא לגבור על קשיים, הגשמה עצמית של רעיון שאתה מאמין בו, העברת אחריות.
♦ האמונה הפנימית של האדם נותנת את הכוח ומעבירה אותו מן החוץ פנימה.
♦ שאלות:

אלו ניסים אני יכול לעשות לעצמי?
כיצד אני יכול להיות אחראי לגורל שלי?
♦ אור– ערך הנתינה, הענקה, כאשר אני מגלה את האור באחר אני מפתח נתינה. קבלת האחר, שיווין וסימפתיה, ענוה (יש עוד הרבה כמוני, אני לא לבד)
♦ גבורה- ערך הנאמנות,
סיכום לגבורה:
♦ האם גיבור נולד להיות גיבור?
♦ האם הוא בוחר להיות גיבור?
♦ מחירים ורווחים לפרט ולחברה בעקבות מעשי הגבורה.
♦ יחסי הגומלין גיבור – חברה- תקופה. הזיקה בין גיבור חברה ופרט.
♦ מהי המסקנה שניתן להסיק על מגוון הגיבורים?

ניבים וביטויים:
1. איזהו גיבור? הכובש את יצרו.
2. איזהו גיבור? ההופך שונאו לאוהבו.
3. נר אחד- נר למאה
4. המדליק נר מנר – זה דולק וזה לא חסר.