החופש הגדול

♦ נשב במליאה עם הילדים ♦ נשאל את הילדים מה אומרת לכם המילה "חופש"? ♦ מתי אנחנו בחופש? ♦ מתי ההורים שלנו, האחים שלנו בחופש? ♦ האם חופש זה דבר טוב? מדוע? ♦ נשאל מה עושים בחופש? ♦ האם הייתם רוצים להיות כל הזמן בחופש? ♦ האם ניתן להיות בחופש …

פרידה

♥ נשב במליאה עם הילדים. ♥ הגננת תאמר לילדים את המילה פרידה מספר פעמים ♥ הגננת תבקש מהילדים לחזור אחריה, יחד יגידו בלחש, לאט, מהר, בקול רם את המילה "פרידה". ♥ משאל את הילדים מי שמע את המילה פרידה? ♥ מהי פרידה? ♥ מתי אנחנו נפרדים? ♥ נבקש מהילדים לספר …