עיגולים של שמחה במעגלי השנה- תוכנית שנתית לצהרונים

תוכנית העשרה לכול יום בצהרון לפיתוח כישורים אישיים וחברתיים המטפחים תקשורת בין אישית, תחושת שייכות, תחושת מוגנות וביטוי אישי סביב נושא עיגולי השמחה במעגלי השנה. נושא השמחה נובע מתוך מודעות לכך שילדים שמחים הם ילדים בריאים בנפשם, פתוחים לבטא את רגשותיהם, בעלי יכולת טובה יותר לקלוט ולחוות אירועים, ויכולתם להסתגל …