לגעת בחלום – חוברת היצירה שלי- לכיתות א'-ג'

חוברות עבודה ויצירה לקייטנה בכיתות א'- ו

חוברת דפי היצירה מהווים חלק מסדר היום בקייטנת "לגעת בחלום"

מתואמים וקשורים קשר ישיר לכול אחד מימי הקייטנה.

חוברת העבודה חווייתית מאד ומזמנת חשיבה יצירתיות שופעת לכול יום.

החוברת מכילה דפי משימה בחשבון, אוריינות, מוטוריקה עדינה, תיאום יד עין…

החוברת תואמת התפתחות ומיועדת לשכבת הגיל א'- ג'

בסיום הקייטנה כל ילד יקבל מזכרת נהדרת וייחודית ממעשה ידיו

מחיר: 12 ש"ח
טופס הזמנה


* מילוי כתובת הדוא"ל שלכם מאשרת בזאת קבלת פרסומת ומידע מתמר בר

לתשלום עבור הערכה נא לשלוח לכתובת: תמר בר ת.ד. 22201 תל אביב 6122102