העץ והעצה

השתלמות העץ והעצה בשילוב סדר ט"ו בשבט

טופס הזמנה


* מילוי כתובת הדוא"ל שלכם מאשרת בזאת קבלת פרסומת ומידע מתמר בר