השתלמויות

אעדכן אתכם בהשתלמויות חדשות במהלך השנה, בתקווה לראותכם משתתפים פעילים,יוזמים ויוצרים.