אוריינות לחג השבועות

יחיד רבים לחג השבועות

אלומה- אלומות

גבינה- גבינות
גפן- גפנים
זית- זיתים
חיטה- חיטים
ירק- ירקות
מגל- מגלים
סל- סלים
פרה- פרות
פרי- פרות
רימון- רימונים
שעורה- שעורים
תאנה- תאנים
תמר- תמרים
קטיף שבעת המינים
ברוב הפירות משתמשים במונח קטיף.
לקטיף של פירות שונים יוחדו מונחים שונים:
גפן- בוצרים- בציר
זית- מוסקים- מסיק
חיטה- קוצרים -קטיף
רימון- קוטפים – קטיף
שעורה- קוצרים- קציר
תאנה- קוטפים- ארייה
תמר- גודדים- גדיד
מלים מומלצות לנושא חג השבועות
בית המקדש
גפן
הבאת ביכורים
זית
חיטה
טנא
ירושלים
ירקות
כתל
לוחות הברית
מגל
מוצרי חלב
מתן תורה
עליה לרגל
פירות
קציר
רימון
שבעת המינים
שעורה
תאנה
תמר