אור טבעי אור מלאכותי

אסוף תמונות, תצלומים בולים של מפיצי האור השונים.
נדביק את התמונות על שמיניות בריסטול ונניילן
נסדר את התמונות של מפיצי האור על השולחן.
נחשוף את הילדים לכל צורות האור הקיימות, אור שמש, אור ירח, אור כוכבים, אור נורה, אור של אש, פנס, זיקוק, אח…
הילדים יביטו בתמונות יזהו וישימו את התמונות.
נעבוד עם הילדים על סוגי המאור הטבעי והמאור המלאכותי.
הילדים יידעו כי השמש, ירח, הכוכבים הם מאורות טבעיים.
הילדים ימיינו את התמונות למאור טבעי ומאור מלאכותי
נחלק לילדים עיתונים, הילדים ידפדפו בדפי העיתון ויגזרו תמונות שונות הנותנות אור.
נכין עבודה משותפת, נפרוש בריסטול גדול והילדים ידביקו את התמונות שגזרו על הבריסטול כקולאז' מאורות.
נכין אלבום תמונות של סוגי המאורות.
נכין משחקי מאורות שונים: רביעיות, זוגות, צלליות, לוטו…
נדביק על כרטיסיות מפל / בריסטול תמונות, תצלומים של מאורות ונשחק בהם.

נכיר מלים הנותנות לנו אור
אבוקה
אח,
אש
חמה
ירח
לפיד
כוכבים
מאור
מדורה
נור
נר
פנס
קמין,
שלהבת
שמש
תנור