איזו משפחה זו?

♥ נאסוף תמונות ותצלומים של משפחות מעמים ותרבויות שונות.
♥ נניילן את התמונות.
♥ נפזר את התמונות בפני הילדים.
♥ הילדים יתבוננו בתצלומים ויספרו מה הם רואים?
♥ האם התמונה דומה למשפחתם? במה היא דומה? ושונה?
♥ נתבונן בבגדים של המשפחות האם גם לכם תלבושות כאלו? מדוע?
♥ נעיין גם בספרים ובאינטרנט אודות משפחות בתרבויות שונות.
♥ נקריא לילדים את המידע אודות המשפחות השונות.
♥ נכין מתנות וכרטיסי ברכה למשפחה.
♥ נדקלם ונשיר שירי אהבה.
♥ נכין תערוכה של צילומי הילדים עם משפחתם הקרובה.
♥ כל ילד יכין ציור בנושא "המשפחה שלי" וירשום את שמות בני משפחתו.
♥ נאסוף תמונות ותצלומים של משפחות מתחומים שונים: בעלי חיים, צמחים, כלים…
♥ נציג לילדים את משפחת היונקים? הטורפים? הזוחלים? משפחת העופות?….
♥ נלמד אודות משפחות הצמחים: משפחת המורכבים? המצליבים?….הנוריתיים?..
♥ נכיר את משפחת כלי המטבח? משפחת כלי הגינה….
♥ נבקש מהילדים לחשוב על עוד משפחות הנמצאות סביבנו….
♥ ניקח חפצים שונים והילדים ינסו להרכיב להם משפחה נגיד עיפרון, כסא+ משפחת כלי העץ….
♥ הילדים יגזרו מהעיתונים חפצים ואביזרים ידביקו על הנייר וייתנו שם למשפחה.
♥ נתלה את המשפחות השונות שהילדים הכינו על הקיר.