בשעת חצר

בשעת חצר/ תמר בר
בשעת חצר רצים וקופצים
אחת, שתים, שלש.
בשעת חצר חופרים ושותלים
אחת, שתים, שלש.
בשעת חצר שרים ומשחקים
אחת, שתים, שלש.
בשעת חצר מציירים ויוצרים
אחת, שתים, שלש.
חצר פעילה, חצר בריאה
גם מהנה וגם מחכימה
קדימה ילדים
לחצר יוצאים.