דגלים ללא מילים

גילאי שנתיים ומעלה
חומרים:
כרטיסיות שמיניות בריסטול , דגלונים.
מהלך הפעילות:
♦ נצייר על הכרטיסיות איורים של דמות המניפה דגל בתנועות שונות:ילד שעומד דום והדגל מושפל למטה, ילד עומד דום עם יד אחד בגובה הכתפיים ישרה והדגל עומד מאוזן , ילד עומד דום עם יד אחת צמודה לירך ויד שנייה מונפת אל על…
♦ נחלק לילדים דגלונים.
♦ נזמין את אחד הילדים, נציג לו כרטיסייה עליו לחקות את המצויר בכרטיסייה.
♦ נזמין את כל הילדים לעמוד בחלל הגן, נציג כרטיסייה הילדים יחקו בתנועה את הכרטיסייה.
♦ נסביר לילדים שפעילות זו תהיה ללא מלים, בשקט.
♦ נשחק כך מספר סבבים.
♦ הילדים עומדים בידם דגל, נבחר בחבר שידגים תנועה עם הדגל החברים מחקים אותו ללא כרטיסייה.
♦ נעמוד במעגל, חבר ממציא תנועה עם הדגל החברים מחקים וממשיכים לחבר העומד לימינו שידגים והחברים יחקו כך נמשיך בסבב של כול החברים.