דגלי שלי

פעילות לגילאי שנה ומעלה.
חומרים:
דגלים בשלל גדלים וחומרים, דיסק שירים על דגל ישראל.
מהלך הפעילות:
נשב עם קבוצת ילדים או במליאה.
נפזר הרבה מאד דגלים מפלסטיק ומבד.
נניף דגל אחד ונשיימו: ד ג ל
ניקח עוד דגל נציג לילדים ונאמר: דגל ישראל.
נציג עוד דגלים בגדלים שונים נניף אותם ימין ושמאל, נאמר דגל ישראל.
נבקש מהילדים לחזור על המילה.
נחלק לכל ילד דגל, נבקש מהילדים לגעת בדגל, ללטף אותו.
נבקש מהילדים לאחוז במקל הדגל ולנפנף בו.
הילדים יחזיקו בדגל בשתי ידיים.
נלמד את הילדים את פזמון השיר: "כחול ולבן הוא הדגל שלי"
נציג לילדים את הצבע הלבן בדגל, ואת הצבע הכחול.
נבקש מהילדים לחזור אחרינו לבן, כחול.
חשוב ביותר לתת לילדים להתנסות ולהכיר את הדגל בגדלים שונים .
נבקש מהילדים לעמוד ולאחוז בדגל.
נפעיל דיסק שירי דגלי ישראל נבקש מהילדים לטייל בחדר ונפנף בדגל.
נבקש מהילדים להרים את היד גבוה עם הדגל, להוריד.
לנפנף מצד ימין לשמאל.
נרים את היד עם הדגל ונניח על הראש, על הכתף.
מי יכול ללכת על קצוות האצבעות ולנפנף את הדגל.
נלך על העקבים בחדר תוך נפנוף הדגל.
האם נצליח לרדת לישיבה שפופה ולנפנף בדגל?
נשב ישיבה מזרחית ונפנף בדגל.
נושיט את היד קדימה וננופף בדגל.
מומלץ להפעיל את הילדים עם הדגלים בישיבה, עמידה…
נפעיל את הילדים בתנועה על פי גילם ויכולתם- הרעיון לתת להם להכיר ולזהטת את הדגל, לנפנף בו.
בתום הפעילות נסדר את כל הדגלים בצנצנת או סלסילה בגובה הילדים.
נעודד את הילדים לגשת למרכז ולקחת באופן חופשי את הדגלים.