החופש הגדול

♦ נשב במליאה עם הילדים
♦ נשאל את הילדים מה אומרת לכם המילה "חופש"?
♦ מתי אנחנו בחופש?
♦ מתי ההורים שלנו, האחים שלנו בחופש?
♦ האם חופש זה דבר טוב? מדוע?
♦ נשאל מה עושים בחופש?
♦ האם הייתם רוצים להיות כל הזמן בחופש?
♦ האם ניתן להיות בחופש כל הזמן? מדוע?
♦ מה היה קורה עם כל האנשים היו בחופש?
♦ נסביר לילדים ששנת הלימודים עומדת להסתיים וכולנו נצא לחופש הגדול?
♦ כיצד ביליתם בחופש הגדול בשנה שעברה?
♦ נברר עם הילדים מה ניתן לעשות בחופש הגדול? (ללכת לקייטנה, לים, לבריכה לנסוע לטיולים…)
♦ נשאל את הילדים מה התוכניות שלהם לחופש הגדול?
♦ האם ידוע להם מה ההורים מתכננים?
♦ נשוחח עם הילדים על כללי זהירות בחופש: זהירות בדרכים, חכם בשמש….
♦ נשאל אם יכולתם לבחור מה הייתם רוצים לעשות בחופש הגדול?
♦ נבקש מהילדים לספר על חופש דמיוני בו היו רוצים לקחת חלק בו?
♦ בסיום כל ילד יביע את משאלתו לחופש הגדול.