ושוב נצא לדרך

כין דגם של כפות רגלים ונבצע עימה מספר פעילויות:

באסיפת הורים נבקש מכל הורה לכתוב ברכה לילדים, משאלה, איחולים…

ברגל השנייה ההורה יכתוב משאלה, ברכה, מחשבה שהוא מבקש לעצמו או מה לדעתו הילד שלו היה מאחל לו.

ההורים ייתלו את כפות הרגלים על הקיר.

או בכף אחת ההורים ייכתבו משאלות וציפיות שלהם משנה"ל, הגננת תשמור את כפות הרגליים- בסוף השנה הגננת תגיש להורים כף רגל נוספת ותבקש מהם לסכם את השנה.

הגננת תוציא את כפות הרגלים שנכתבו בתחילת השנה, כל הורה ימצא את הכף הרגל שהכין, ייקרא מה כתב בתחילת השנה והאם המשאלות התגשמו? מה כן? מה לא?

נקיים דיון על הציפיות והאכזבות.

במפגש הורים וילדים ההורה יכין לילדו ברכות והילד יכתוב או יצייר לילדו בהמשך אחד יקרא לשני את אשר איחלו איש לרעהו.

נסדר את כפות הרגלים בצורה מעניינת לאורך הקיר, ניתן להדביק על כף הרגל תמונת פוטו של הילדים.

ניתן להדביק תמונת פוטו הילדים יירשמו את שמם או יקשטו את כף הרגל נניילן את כפות הרגליים

נשתמש במהלך השנה עם כפות הרגלים במשימות שונות.

נכיר את הפתגמים במהלך השנה:

• עקב בצד אגודל
• רגליים קרות
• קל רגליים
• צועדות בעקבות
• מכלכל צעדי
• רגליים כבדות
• בצעדים קטנים
• שמים לי רגל
• מצר את צעדי
• כנר לרגלי
• עקב אכילס
• בצעדי צב
• צועדים בביטחון
• צועדים בגאון