חנוכה חג יפה כל כך

מפגש בנושא סיפור נס חנוכה: 
בית המקדש בתפארתו.
בית המקדש הראשון יופיו כלי המקדש היקרים,
המנורה להראות תמונה.
נשווה בין החנוכייה למנורה מהי מנורה: שבעה קנים לעומת חנוכיה 8 קנים.

מפגש בנושא גזרות היונים
נמחיז את הגזרות היוונים: כרוז מטעם היונים קרא: הקשיבו הקשיבו המלך אנטיוכוס גזר לא ללמד תורה, לא לשמור שבת, לא לעשות ברית מילה.
מה עשו היהודים? למדו תורה במערות.
אפשר לשלב כהעשרה: חנה ושבעת בניה.

מפגש בנושא נס חנוכה:
מושגים: נס הניצחון, מתתיהו הכהן, חמשת בניו, מכבים, מעטים מול רבים.
במחברת: מכבי- מי כמוך באלים ה'.
נכיר מילים והיפוכן
מעטים- רבים
צדיקים- רשעים
חזקים- חלשים
טמאים- טהורים.
נשיר ונרקוד  המכבים הגיבורים נצחו את כל היונים, באנו חושך לגרש, ימי החנוכה

מפגש בנושא נס פך השמן
נספר על כד שמן שנמצא במקדש
בנס שמונה ימים דלק.
נשיר: כד קטן…
נספר את הסיפור: יועד והכד מתוך פתחו את השער בהאזנה.

מפגש בנושא מהן חנוכיות כשרות ומהן פסולות?
נתבונן בחנוכיות שונות ונדע להבדיל בין חנוכייה כשרה שכל קניה בקו ישר לפסולה.
נתבונן בתמונות של חנוכיות עתיקות.
נתבונן בחנוכיות שונות נבדיל בין חנוכייה עתיקה למודרנית.

מפגש בנושא מצוות הדלקת נרות חנוכה
מדוע מדליקים? כדי לפרסם את הנס.(פעם לא היו אמצעי תקשורת וכך היו מפרסמים)
חכמים קבעו להדליק 8 ימים.
אילו שאלות מתעוררות לנו?
מתי מדליקים?
כמה נרות בכל יום?
מה מברכים?
כמה זמן צריכים לדלוק?
מי חייב בהדלקה?
היכן תונח החנוכיה?

מפגש בנושא מנהגי החג:
אכילת מאכלים המטוגנים בשמן
סביבונים
דמי חנוכה.
מה הטעם? ספגניות- לזכר נס פך השמן.
סביבון- עליו כתוב: נ.ג. ה.פ. משחקים ונזכרים בנס.
דמי חנוכה- כדי שהעניים יוכלו לקנות נרות להדלקת החנוכיה.

מפגש בנושא בנושא הנרות:
הילדים יביאו נרות שונים: נמיין את הנרות לנרות מצווה ולנרות אחרים.
נתמקד בהבדלים בין נרות מצווה. נרות שבת, נר הבדלה, נר בדיקת חמץ, נר חנוכה.
נחוד חידות והילדים יגלו את שם הנר.
נשווה בין הנרות
הילדים יבחרו נר שמוצא חן בעינהם ינמקו למה?
סיפורו של נר הילדים ימציאו סיפור על הנר.
הילדים ימנו 9 נרות מקופסת הנרות
התאמת נרות לקני חנוכייה.