חנוכיה שלי

 חומרים:

חנוכיות קנויות ממרקמים וסוגים שונים, מומלץ גם חנוכיות עתיקות, זכוכית מגדלת.

מהלך הפעילות:

נשב עם קבוצת ילדים סביב השולחן.

נציב במרכז השולחן מספר חנוכיות, נקפיד להניח מספר רב יותר של חנוכיות ממספר הילדים היושבים בשולחן.

נבקש מהילדים להתבונן היטב בחנוכיות השונות.

נבדוק מה המשותף לכל החנוכיות?

מה שונה בין החנוכיות?

נזמין כל ילד לבחור חנוכייה אחת.

בסבב, הילדים יספרו מדוע בחרו בחנוכייה זו?

נבקש מהילדים לתאר כיצד נראית החנוכייה שבחרו?

נסביר לילדים שעליהם להתבונן היטב ומותר להשתמש בזכוכית מגדלת.

הילדים יתארו כיצד היא מעוצבת? האם יש עליה עיטורים מיוחדים?

נשאל את הילדים האם יש משהו מיוחד שהם יכולים לספר על החנוכייה שבחרו?

הילדים יתבקשו לתאר את השמש, מה מיוחד בו?

נבקש מהילדים להצביע על חנוכיות עתיקות.?

נשאל על פי מה זיהיתם את החנוכייה העתיקה?

הגננת תחזיק בידה חנוכייה עתיקה וחנוכייה חדישה ותבקש מהילדים לעמוד על השינויים ביניהם.

 

חנוכיות עתיקות

לגילאי 3 ומעלה

חומרים:

נאסוף , נצלם ונניילן חנוכיות עתיקות ממקומות שונים, מתקופות שונות, בחומרים ובסגנונות מגוונים., זכוכית מגדלת כמספר הילדים.

מהלך הפעילות:

• נצלם חנוכיות עתיקות מספרי אומנות ןמאתרים שונים.

• נדפיס על שמיניות בריסטול נניילן.

• נשב עם קבוצת ילדים סביב השולחן

• נפזר על השולחן את התמונות.

• הילדים יתבקשו להתבונן בתמונות השונות.

• נחלק לכל ילד זכוכית מגדלת ונבקש מהם להתבונן היטב בתמונות.

• נספר לילדים שהבאת תמונות של חנוכיות עתיקות, ישנות מאד, והמיוחד בחנוכיות שהאומנים שייצרו את החנוכיות שקדו על עיטורים וסמלים מיוחדים על החנוכיות.

• לכל חנוכייה יש עיטורים יהודיים: מנורה, מגן דוד, לוחות הברית, אריות, ספר תורה, רימונים…

• לעיתים אלו סמלים מעולם הצומח\ ולעיתים סמלים מעולם החי.

• נבקש מהילדים לבחור תמונה של חנוכייה להתבונן היטב בה, בעזרת זכוכית המגדלת.

• הילדים יתבקשו לספר מהם העיטורים שעל החנוכיות?

• נברר באיזה אופן העיטורים חוזרים על עצמם?

• מהי הצורה הכללית של החנוכייה? (צורת מלבן, צורת משולש…)

• נבדוק האם החנוכיות סימטרית/אסימטרית

• מהי רמת הבליטות של הצורות בחנוכייה? שטוח, תבליט נמוך, תבליט גבוה, חרוט, מחורר

• נבקש מהילדים להמציא שם לחנוכייה שבחרו.

• הילדים ימציאו סיפור הקשור לחנוכייה: למי היא שייכת? מי גר במשפחה?

• נחלק לילדים דפים ועפרונות או עפרונות פחם ונבקש מהילדים לצייר חנוכיות עם עיטורים.

• בתום הפעילות הילדים יציגו את עבודתם ויספרו אודות היצירה שייצרו.

• נתלה בתערוכה את עבודות הילדים