יום העצמאות שלי במרכזונים

לגילאי שנתיים ומעלה
מטרת הנושא:
הילדים יכירו את דגל ישראל, סמל המדינה, ההמנון, הלאום.
אוריינות:
נכיר את המושגים ונשתמש בהם: עצמאי, עצמאות, הימנון, סמל מדינה, צבא, חוזה המדינה, נשיא, כנסת, צבא, רמטכל., קיבוץ גלויות…
נכין אלפון עם מילים חדשות שנלמד.
נמצא חרוזים למלים החדשות: עצמאות- התעמלות, שלום- חלום, רגל- דגל, מפה- ספה…
תוכן:
הכרת סמלי המדינה והצבא
נלמד על מאפייני המדינה-עצמאות,
נכיר ונשתמש במילה עצמאי
נלמד על ערכים לאהבת ארצנו: צא לנוף ואל תקטוף, זרוק לפח וחסל, בל תשחית…
נלמד על מצוות:שמירת הדגל, עמידת דום בתקווה.

חשבון:
נמנה כמה משולשים במגן הדוד, נמנה דגלים,
נשווה קבוצות של דגלים, סמלי מדינה, הרבה, מעט,
גדלים: גדול קטן: דגל גדול דגל קטן, מגילה ארוכה, מגילה קצרה..
מדע
נכיר את צבעי הדגל:כחול ולבן, נלמד להכין גוונים שונים בכחול לבן.
אומנות:
נכיר תמונות של נוף ארץ ישראלי: גוטמן, ראובן, פלדי,
נכיר תמונות ובהם מצוירים דגלי ישראל.
נכיר תמונות אומנות שהנושא שלהם ריקודי הורה
תצלומים של בתים, מוסדות בהם מונפים דגלי ישראל
טבע
נכיר את צמח המוריה שהוא דומה למנורה.
נכיר את ענפי עץ הזית המצויים בסמל המדינה.
נלמד על פרחים בצבעי כחול ולבן,
נכין ערוגה עם מספר שנותיה של המדינה בצבעי כחול לבן כסלסלי הכסף.
מוסיקה ותנועה
ריקודי דגלים שונים
נכיר שירים למדינה שלנו.
נלמד ריקודי עם.
מזנון
נכין או נביא לילדים את הפלאפל המאכל הלאומי
נשתה מיץ תפוז ישראלי
נכיר מאכלי עדות שהילדים יביאו מביתם.
יצירה
נכין שרשראות דגלים
נעבוד בציור, הדבקה, פיסול בצבעים ניירות ומרקמים בכחול לבן
שילוב מדבקות דגלים וסמל המדינה בעבודות השונות.
הכנת יונת השלום.