ירושלים

לגילאי שנה ומעלה
נלמד לשיים את המילה ירושלים.
נתנסה באמירת המילה ירושלים באופנים שונים:
הגננת תשב עם הילדים במליאה ותאמר ירושלים.
הילדים יחזרו אחריה.
הגננת תאמר את המילה בחלוקה להברות : י רו ש ל ים
הילדים חוזרים אחריה.
הגננת תאמר באריכות תמשוך את המילה: ייייייירוווווווווווששששששששששללללללליייייייייים
הילדים חוזרים אחריה.
הגננת תאמר בקול רם את המילה ירושלים
הילדים חוזרים אחריה.
הגננת תאמר בלחש: ירושלים
הילדים חוזרים אחריה.
הגננת תאמר ירושלים רק בתנועות שפתיים
הילדים חוזרים אחריה.
הגננת תאמר בקול רם "י " ובשקט "רושלים"
הילדים חוזרים אחריה.

וההפך בשקט תאמר "י" ובקול רם "רושלים"
הילדים חוזרים אחריה.

הגננת טופחת ידיים על הברכיים תוך כדי אמירת השם " ירושלים"
הילדים חוזרים אחריה.

הגננת מגלגלת את הידיים תוך אמירת השם ירושלים
הילדים חוזרים אחריה.

הגננת מוחאת כפיים ואומרת את השם ירושלים
הילדים חוזרים אחריה.

הגננת קמה ועומדת לפני הכסא ואומרת ירושלים.
הילדים חוזרים אחריה.

הגננת מטיילת ובהליכתה אומרת את המילה ירושלים
הילדים חוזרים אחריה.

הגננת מחלקת לכל ילד כדור עיתון הילדים זורקים את העיתון באוויר אומרים ירושלים ותופסים את הכדור.

הגננת תקבל מהילדים רעיונות נוספים לאמירת השם ירושלים.