מה עושים עם כובעים?

♣ נבחין בכובעים השונים
♣ נבחר בכובע מבין הכובעים הרבים
♣ נבריש במברשת את הכובע
♣ נזהה סוגי כובעים
♣ נחבוש את הכובע על הראש
♣ נמשש את הכובע
♣ נסיר את הכובע מהראש
♣ נקשט את הכובע
♣ נשיים את שמות הכובעים
♣ נשמור על הכובע
♣ נתאים כובעים לבעלי מקצועות