מוקד הוטרינר

נקים מוקד וטרינריה במקום פינת רופא.
המוקד יהיה עם האביזרים שך פינת הרופא
החידוש שהוטרינר בודק בעלי חיים ולא את הילדים.
נכין סלסילה עם בובות של בעלי חיים אותם יבדוקו הוטרינר והוטרינרית

להרחבה נקרא בתוכנית "אוהבים בעלי חיים"