מיינו את הכובעים

המטרה:
פיתוח יכולתם של הילדים לזהות תכונות משותפות לכובעים.
חומרים:
כובעים מסוגים ומרקמים שונים, חישוק.
מהלך הפעילות:
פעילות בקבוצה.
הילדים ישבו סביב השולחן. נסדר כובעים שונים על השולחן.
נבקש מהילדים לחפש דמיון בין הכובעים.
הילדים יתבקשו למצוא תכונה אחת משותפת לכל הכובעים.
הילדים יציעו הצעות למיון הכובעים על פי תכונות.
נאפשר לילדים להדגים את הצעות המיון.
הילדים יציעו לכל קבוצת מיון שסידרו שם לקבוצת המיון.
כל קבוצה תאופיין בתכונה אחת:
צבע
סוג
עונה
גודל
צורה
תפקיד
שם…
נזמין חבר שיניח חישוק על השולחן, בתוך החישוק יסדר מספר כובעים בעלי
תכונה משותפת.
החברים ישערו מהי התכונה המשותפת לכובעים שבחישוק.
נבקש מהילדים לסדר את הכובעים לפי הגודל, הגובה .
נציע לסדר את הכובעים על פי גוונים מהצבע מהכהה לבהיר.
הילדים יסדרו את הכובעים מהכובע הקשה לכובע הרך.
הילדים יסדרו את הכובעים מהכובע הכבד לכובע הרך.
ננסה לסדר את הכובעים על פי הא'- ב' של שמם.