מילים ליום העצמאות

נגיר מושגים חדשים ונשתמש בהם בשיחה ומשחק
נכין אלפון, נוסיף לכל מילה תמונה.
נמחיש לילדים כל מושג בתמונה, בסמלים שיגעו, ימששו(סמל, מגילה)
נחבר לכל מילה משפט מתאים.

אייר
דגל
הימנון
זיקוקים
חיילים
טלית
יונה
מגן דוד
מגילת עצמאות
מדינה
מנורה
מפה
סמל המדינה
עצמאות
עצמאי
פלאפל
פסים
צבא
צבר
שלום
שפה
תעודת זהות