מילים מומלצות לחג השבועות

בית המקדש
גפן
הבאת ביכורים
זית
חיטה
טנא
ירושלים
ירקות
כתל
לוחות הברית
מגל
מוצרי חלב
מתן תורה
עליה לרגל
פירות
קציר
רימון
שבעת המינים
שעורה
תאנה
תמר