מסכה לי

חומרים:
מסכות, דיסק שירים
מהלך הפעילות:
הילדים יושבים במעגל או במליאה.
הגננת תיקח מסכה אחת ותעביר בין הילדים, הילדים מעבירים את המסכה מיד ליד עד שסיימו את הסבב.
הילדים מעבירים את המסכה מיד ליד, הגננת מנגנת בתוף, הפסיקה לתופף הילד שאצלו המסכה חובש אותה על הפנים.
ממשיכים להעביר את המסכה מיד ליד.
הגננת מפסיקה לתופף בתוף הילד שאצלו המסכה מרכיב על ראשו ומשמיע קול.
ממשיכים להעביר את המסכה מיד ליד.
הגננת מפסיקה לתופף בתוף הילד שאצלו המסכה חובש אותה קם מהכיסא ועושה תנועה.
הגננת מוסיפה עוד מסכה לסבב, כלומר הילדים מעבירים מאחד לשני .
ממשיכים להעביר את המסכה מיד ליד הגננת מפסיקה לתופף בתוף, הילד שבידו המסכה חובש את המסכה קם ומנסה להצחיק את הילדים.
ממשיכים להעביר את המסכה מיד ליד.
הגננת מפסיקה לתופף בתוף הילד שבידו המסכה חובש את המסכה שר שירי פורימי וכול החברים עוזרים לו לשיר.
נזמין את הילדים לקום ולעמוד במעגל , נמשיך להעביר את המסכה מיד ליד כשהילדים עומדים.
נחזור על הסבב כאשר נעביר משני צידי המעגל מסכות.
הילדים יעמדו במעגל ויעבירו את המסכה מאחורי הגב, בזהירות חבר מעביר את המסכ ה כשידיו מאחורי הגב.
הילדים יציעו הצעות שונות להעברת המסכה מילד לילד.