משפחה מהי?

♥ נשוחח עם הילדים שלכל אחד מאיתנו יש שם פרטי ייחודי ושם משפחה המשותף לכל המשפחה.
♥ ובחברה כדי לזהות בן אדם ברבים משתמשים בשם הפרטי שלו יחד עם שם משפחתו.
♥ נסביר לילדים שישנן משפחות גדולות וישנן קטנות
♥ נשוחח עם הילדים על המשפחה הקרובה המשפחה הגרעינית.
♥ נסביר לילדים שישנם סוגים שונים של משפחות: משפחות עם זוג הורים, משפחות חד-הוריות, משפחות עם בן או בת יחידים, משפחות ברוכות ילדים, משפחות עם הורים גרושים
♥ נשאל את הילדים מה מאחד את המשפחה?
♥ נדגיש לילדים שהכי חשוב האהבה והתמיכה הדדית במשפחה לא ההשכלה ולא ההצלחה. נשוחח על צורות שונות של הבעת אהבה: נשיקות, ליטופים, חיבוקים
♥ נשוחח על השונות מתרבות לתרבות וממשפחה למשפחה. ישנן משפחות שאוהבות מאוד ואצלן לא מתנשקים. ישנן תרבויות, כמו זו של האסקימוסים, בהן לא מתנשקים אלא מחככים את האפים כסימן לאהבה.
♥ נצא עם הילדים לסיור בשכונה נעמוד ליד הבית/ הבניין הקרוב ונבחין בשמות משפחה התלויים בתיבות דואר.
♥ נבחין במגוון שמות המשפחה.
♥ נצייר בעבודה קבוצתית את הרחוב או בית רב-קומות, כאשר בכל תיבת דואר יש שם משפחה אחר.