נשחק בכובעים

הכובע המפוזר -נסדר על הרצפה בשורה 5 כובעים, נשיים את שמות הכובעים, נזמין את אחד הילדים, הוא יעצום עיניים הגננת תחביא כובע אחד הילד יפקח עיניים יתבונן בכובעים ויכריז מי הוא הכובע החסר?
הכובע הנעלם– נסדר על הרצפה בשורה 5 כובעים – הילדים יתבוננו היטב בסדר הכובעים, נזמין ילד אחד שיעצום עיניו הגננת תשנה את סדר הכובעים, הילד יפקח את עיניו ויסדר את הכובעים כפי שהיו מלכתחילה.
כובע מתקתק– נסדר על הרצפה בשורה 5 כובעים ניקח שעון מעורר שמתקתק, נזמין את אחד הילדים, הוא יעצום עיניו הגננת תחביא את השעון מתחת לאחד הכובעים, הילד יתכופף לכובעים וינסה להקשיב מי הוא הכובע המתקתק?
כובע מצלצל– נסדר על הרצפה בשורה 5 כובעים נזמין את אחד הילדים, הוא יעצום עיניו הגננת תחביא את טלפון נייד מתחת לאחד הכובעים, הילד יעמוד קרוב לכובעים , הגננת תטלפן למכשיר החבוי, הילד ינסה לזהות מי הכובע המצלצל?
מי אני?– נסדר בשורה 5 כובעים המוכרים לכול הילדים, הגננת תתאר את אחד הכובעים, הילדים ינסו לזהות בכובע המדובר.
גלה את הכובע – נסדר בשורה כובעים המוכרים לכול הילדים נחליט על כובע האופייני לבעל מקצוע לדוגמא כובע של שוטר, נזמין ילד אשר ישאל את החברים שאלות הקשורות בכובעים הילד צריך לגלות איזה כובע זה. לדוגמא: האם לכובע יש מצחייה? האם הוא בצבע כחול? האם השוטרים חובשים אותו? אפשרות נוספת, הילדים יבחרו בכובע אחד, הילדים ייתנו לילד רמזים הקשורים באותו הכובע הילד צריך לגלות איזה כובע בחרוהחברים?