ספרים ילדים ספרים

לגילאי 3 ומעלה
נשב עם קבוצת ילדים סביב השולחן.
נניח על השולחן מספר ספרי ילדים המוכרים להם, כמות הספרים תהיה כפולה מכמות הילדים.
נבקש מהילדים להתבונן על הספרים.
נלמד כי לכול ספר יש כריכה, כריכה קדמית ואחורית, גפי סיפור, מלל, תמונות.
ניתן לכל ילד ספר ונלמד כיצד פותחים ספר.
נלמד כיצד לדפדף בין הדפים.
נכיר את המלים: מילה, שורה, דף, עמוד.
נלמד להתבונן בתמונות.
נלמד לתאר את התמונות.
נבחין בין הכתוב לבין התמונות.
נדע שבכל ספר יש דמויות. הדמויות יכולות להיות מעולם בעלי חיים, בני אדם, דומם.
נלמד שיש סיפורים דמיוניים וסיפורים מציאותיים
נבקש מהילדים לבחור את הספר שהוא הכי אוהב.
בסבב, כל ילד יקרה את הספר שבחר, יציג את שם הספר וינמק את בחירתו.
נבקש מהילדים להניח את הספרים במרכז השולחן.
נבקש מהילדים להצביע על שם הספר,
נגיע למסקנה שבכל הספרים שם הספר כתוב על הכריכה.
ננסה לשער מה עוד יהיה על הכריכה?
נלמד שבכל ספר מציינים את שם הסופר ושם המאייר.
ננסה לחפש את שמות המאיירים והסופרים.
נצלם מספר תמונות בצבע מתוך הספרים , נתבונן בתמונה אחת נשחזר את עלילת הספר, נשוחח מה קרה לדמות? נתאר את הדמות?
נצלם תמונות מתוך הספרים, הילדים יסדרו את התמונות ברצף.
ניקח 2 תמונות של דמויות ונקיים דו שיח בין הדמויות, נחלק לילד דמות ולחברו דמות שנייה הילדים ינסו לפתח שיחה.

 

פעילות בעקבות ספרים
לגילאי שלוש ומעלה
נחלק לילדים ספר ספרייה וניתן לילדים משימות שונות
♦ נכין סדרה של שאלות שהילדים היו מעוניינים לשאול את אחת הדמויות בספר.
♦ הילדים יכתבו על דף נייר את שם הספר ולצייר ציורהקשור בספר.נבקש מהילדים להמציא שם נוסף לסיפור, אם הם היו כותבים את הספר מהו השם שהיו בוחרים? הילדים יכתבו ויציירו את הכריכה.
♦ השערת השערות- נציג את הספר לילדם וישאלו את ילדם מהו נושא הספר לדעתם? ההורים ירשמו על הדף את ההשערות, יקריאו את הסיפור ואז ישאלו שוב את הילדים על מה הספר וירשמו האם הילדים צדקו?
♦ הילדים יכתבו המשך לסיפור+ ציור.
♦ נדמיין מצב שבו הילדים יכולים "להיכנס" אל הסיפור ולנהל שם דו-שיח עםאחת הדמויות: מה הן היו אומרות זו לזו?
♦ המלצה- נכין מחברת המלצות בו הילדים יכתבו המלצות על הספר ממה הם נהנו?מי הגיבור האהוב עליהם בספר? אם הספר לא מצא חן- מדוע נצלם תמונות מתוך הספר ונכין משחקים: מסלול, ♦ משחק זיכרון עם האיורים שבספר..
♦ נמחיז את הסיפור.
♦ נכין דמויות על מקל או בובות אצבע הקשורות לסיפור.
♦ עבודת יצירה שמתאימה לסיפור.