עבודה קשה

נמחיש לילדים מהי עבודת פרך בעזרת מטלות שונות:
♦ נאסוף הרבה מאד גלילי ידיים וגלילי נייר טואלט, תבניות ביצים, קוביות עץ- נפנה את חלל הגן, הילדים ייבנו בנייה חופשית, בתים, פירמידות חומות, נאפשר לילדים להתפרש על כל חלל הגן כדי להמחיש להם את העבודה הקשה, נשאיר את היצירה מספר ימים נאפשר לילדים בכול יום להביא עוד חומרים ולהמשיך את יצירתם.
♦ ברקע נשמיע שירי פסח.

♦ ביום אחר, נניח בקצה החדר את כל הקוביות הנבובות והמוצקות, נשמיע מוסיקה נזמין קבוצת ילדים שיצטרכו לסחוב ולהעביר את הקוביות מקצה החדר לקצה השני.
♦ נבקש מהילדים ללכת כפופים.
♦ נחלק את הילדים לזוגות, כל זוג יעביר יחד קובייה.

♦ ניתן להכין מכשול מסלולים אותם יעברו בסביבתם כמו הליכה על ספסל, או נסדר מכשולים שהילדים יצטרכו להקיף

♦ נפזר חישוקים על הרצפה, נחלק את הילדים לזוג כל זוג יצטרך למלא את החישוק בקוביות ולבנות איתם מבנה או פירמידה, נזמין ילד או שניים שיהיו הנוגשים שיגערו בחברים לבנות יותר מהר.

♦ נזמין קבוצת ילדים למרכז החדר בצד נניח הרבה קופסאות קרטון מגדלים שונים (כגון קורנפלקס) קבוצת הילדים יצטרכו יחד לבנות מבנה מעניין, ברקע שני נוגשים כל הזמן יצעקו עליהם לעבוד מהר יותר.
כשיגמרו לבנות נזמין נוגש או שניים שיעמדו מול המבנה ויכעסו עליהם ויפרקו להם
את המבנה והם יצטרכו לבנות בשנית, נחליף קבוצת ילדים או הנוגשים יהפכו לעבדים.