עץ מי אתה?

פעילות במליאה/ קבוצה

הילדים יאמרו שמות של עצים שהם מכירים.
הילדים יאמרו שמות תואר, יאפיינו בצמדי מילים את העץ: עץ בשלכת, עץ
ירוק עד, עץ פרי, עץ נשיר….
נבקש מהילדים לעצום עיניים ולדמיין פיית העצים נוגעת בהם עם מטה הפלאים והופ כל ילד נהפך לעץ.
דמיינו שהפכתם לעץ.
דמיינו איזה עץ אתם? דמיוני? אמיתי? עץ צעיר? או בוגר?
תתארו בדמיונכם את הגזע, האם הוא נמוך? גבוה? רחב? צר?
דמיינו את העלים, הפרחים, האם יש עליו פירות למאכל? או פרי סרק.
הילדים מוזמנים לפקוח את העיניים.
בסבב, כל ילד יספר על העץ שלו, יתאר את העץ, צבעיו, גודלו.
ספרו לנו על תחושותיכם כעצים, אייך ההרגשה?
תארו את סביבתכם, היכן אתם נטועים? במטע? בחורשה? בגינה הציבורית? מתחת לבניין?
מי הם שכניך?
מי הם ידידכם? למה דווקא הם?
האם יש לכם אויבים? מי הם האויבים?
מה נעשה בתוככם?,
מה מתרחש מתחת לכם?
ומה נמצא מעליכם?
נחלק לילדים דפים וצבעים, הילדים יציירו את העץ שלהם.