פעילויות לשבוע הספר

פעילויות שונות אותן ניתן לקיים בשבוע הספר
♦ נלמד ונשנן חוקים לכללי התנהגות בספריה ובשבוע הספר.
♦ ילדי הגן יביאו סוגי ספרים שונים לגן : ספרי בישול, ספר תנ"ך, מילון, אנציקלופדיות, מגדיר צמחים/חרקים…, ספר תינוקות, ספר ללא תמונות, ספר טלפונים , ספר של קופת חולים- נמיין את הספרים, נכיר את מבנה הספר, ייחודו…
♦ נסדר שולחנות בצורה גלית כמו בשבוע הספר נסדר בכול שולחן ספרים על פי מיון אחד:שולחן של סופר אחד, שולחן העוסק בסיפורים של בעלי חיים, שולחן ובו ספרים העוסקים בילדים…
♦ נרשום בכול שולחן את המיון לפיו מסודר השולחן.
♦ נסדר שולחן עם ספרים שהילדים הכינו
♦ הילדים מוזמנים לטייל בין הספרים, לעיין, לחוות דעה…
♦ נבחר בספר מסוים ונקיים פעילות בעקבותיו: המחזה, אפייה, תחפושות, טיול…
נכיר את מבנה הספר וחלקיו: כריכה, דפים, ספרות, מילים איורים…
♦ נלמד כיצד לשמור על הספר
♦ נלמד כי יש להתייחס בכבוד והערכה לספר(לכן לא נשליך, לא נניח על הרצפה, לא נקמט, לא נקרע א ו נקשקש…
♦ נלמד כיצד הספר מועיל ושימושי לבני האדם.
♦ נבקש מההורים להביא ספרים שהילד/ה אוהבים במיוחד ולהקדיש את השבוע לספרים אהובים.
♦ נזמין את ההורים לשבוע הספר בגן, בו הילדים בוחרים ספר ואבא/אמא יושבים לקרוא להם.
♦ נכין ספר גדול עם דקלומים ושירי אצבעות- נכין לכל ילד ספר אישי אותו יקבל הביתה.
♦ נמציא סיפור באמצעות שלושה איורים בעלי הקשר כלשהו.
♦ הילדים יתאימו איור לסיפור,
♦ נכיר סוגי איורים בספרים: קריקטורות, צבעוני, שחור…
♦ נמחיז סיפור אהוב.
♦ נערוך הצגת תיאטרון בגן על כל מרכיביה : תפאורה, שחקנים, תלבושות, אבזרים, מוסיקה, תאורה.
♦ נארגן את הגן כאולם תיאטרון- הילדים יכינו כרטיסים, הזמנות…
♦ נזמין את הגן הסמוך לצפות בהצגה ו/או הורי הגן.