קטיף שבעת המינים

ברוב הפירות משתמשים במונח קטיף.
לקטיף של פירות שונים מונחים שונים:
גפן- בוצרים- בציר
זית- מוסקים- מסיק
חיטה- קוצרים -קטיף
רימון- קוטפים – קטיף
שעורה- קוצרים- קציר
תאנה- קוטפים- ארייה
תמר- גודדים- גדיד