קסם כחול ולבן

מגיל 3 ומעלה

חומרים:
ניירות משי בגווני כחול, קיסמי מנקי אוזניים, פקקים, אקונומיקה, שמיניות בריסטול לבן.
מהלך הפעילות:
נגזור ריבועים מניירות חן 10X 10 ס"מ.
נשב בקבוצה עם הילדים סביב השולחן.
הילדים יבחרו נייר משי, יניחו על השולחן.
בזהירות רבה נמלא פקק במעט אקנומיקה.
נניח ליד כל ילד פקק עם מעט אקונומיקה בתוכו.
נחלק לכל ילד קיסם מנקה אוזניים.
נסביר ונדגים לילדים לטבול את הקיסם באקונומיקה.
הילדים יציירו עם הקיסם.
הפלא ופלא היכן שהקים נגע בנייר הצבע דהה.
בשלב ראשון ניתן לילדים ציור חופשי בי ההתלהבות תהייה רבה.
בשלב ב' נחלק ריבועי נייר משי כחולים ונבקש מהילדים לצייר דגלי ישראל.
בתום העבודה, נשדך כל ריבוע משי על שמינית בריסטול.
נתלה את כל העבודות על הקיר, נקבל קיר מדהים בכחול לבן.
ז ה י ר ו ת עבודה זו תתבצע בהשגחה מלאה של הגננת/ סייעת, אין להשאיר את הילדים לבד לעבוד.
נחזור ונסביר לילדים שאת הקיסם טובלים באקונומיקה ומיד מציירים, לא מקרבים את הקיסם לפנים.