רכבת קיץ

לגילאי 3 ומעלה
נספר לילדים שרכבת הקיץ תגיע לגן.
נזמין חבר אחד שיהיה קטר הרכבת עליו להכריז מילה השייכת לקיץ. לדוגמה "בריכה" הוא מתחיל בנסיעה ברחבי הגן, פשוט הולך בדרך מפותלת, ברקע נשמיע שירי קיץ.
כשהגננת מפסיקה את המוסיקה הילד נעצר ליד ילד אחר.
הילד החדש צריך לחזור על המילה הראשונה להוסיף מילה משלנו
ואז הוא קם ומתחבר לקטר ויחד הם נוסעים בפיתולים, מכריזים את שתי המילים.
המוסיקה ממשיכה והם נעים בחלל
פסקה המוסיקה ילד נוסף מכריז את שתי המילים הקודמות מוסיף משלו, הרכבת נעה כאשר כולם מכריזים את המילה שלהם.
נוסיף עוד מספר ילדים תלוי ביכולת וכיל הילדים.
נשחק את רכבת הקיץ כאשר אנחנו מחליטים מראש על נושאים בקיץ:
לדוגמה: פירות הקיץ- אז הקטר והקרונות חייבים להכריז על פירות שונים: אבטיח, מילון, ענבים, משמש…
נושא ים- אז הקטר והקרונות חייבים להכריז על מילים מתחום הים: גלים, צדפים, סירה, חול, דגים….
נשחק את המשחק כאשר הקטר מכריז על המילה שלו כל הזמן חברו מצטרף ואז הם מכריזים על שתי המילים אחת אחרי השנייה עד שהגננת מתופפת בתוף שאז מוסיפים חבר ויחד מכריזים על 3 מילים: גלידה, אבטיח, ענבים… וכך הלאה.