שנה משחקת

נשחק עם הילדים עם המילה "שנה", ככל שנעסוק בצורה חווייתית עם המילה הילדים יפנימו אותה:
נשב במעגל במליאה או בקבוצה עם הילדים .
♦ הגננת לוחשת את המילה "שנה" הילדים חוזרים בלחש על המילה .
♦ הגננת אומרת בקול רם את המילה "שנה" הילדים חוזרים בקול רם על המילה .
♦ הגננת אומרת את המילה "שנה" בקול רם והילדים חוזרים עליה בלחישה ולהפך.
♦ הגננת מזמינה ילד שיגיד את המילה "שנה" באינטונציה מעניינת הילדים חוזרים אחריו
♦ בסבב, נבחר ילד שיגיד "שנה" ויחבר תנועה הילדים חוזרים אחריו.
♦ לפי סדר הישיבה הראשון מתחיל ואומר את המילה "שנה" ללא הפסקה ושאר הילדים מצטרפים בהדרגה עד שהמילה "שנה" נשמעת בעוצמה, ממשיכים כך עד שכל הגן מצטרף והמילה "שנה" מתגברת לסיום: פועלים הפוך ולאט לאט הצליל דועך .
♦ "שנה" טובה"- נלמד ביטויים או תארים משמעותיים למילה "שנה" לדוגמא: "שנה טובה" "שנה פורייה" "שנה מתוקה" "שנה מוצלחת".
♦ בסבב, כל ילד ימציא ביטוי למילה שנה החברים חוזרים אחריו.
♦ בסבב, הילדים יעמדו וכל אחד יחבר תנועה למשפט, החברים חוזרים ועוברים לחבר הבא, לדוגמה: הראשון אומר "שנה מתוקה"- ומפריח נשיקות באוויר….
♦ הגננת תאמר משפט מלא הילדים יחזרו אחריה: "שנה טובה לכל הילדים", שנה מוצלחת לכולנו…"שנה מתוקה לילדי הגן"…
♦ נבקש מהילדים להמציא משפט שלם הילדים חוזרים אחריו.