תוכנית עבודה

נושאי לימוד:
ט"ו בשבט ומשמעותו.
עצי ארץ ישראל
חשיבות ותרומת העץ לאדם , לחי לטבע.
נלמד על חלקי העץ: גזע, ענפים,עלים, פירות, פרחים
נכיר ונלמד על פרי העץ: פרי מאכל, פרי סרק
פירות לחים לעומת פרות יבשים.
הטיפול בעץ: נטיעה, השקיה, עידור, גירוף…
חשיבות היער.
אוריינות ולשון
נכיר מלים חדשות: התעוררות, תרדמה, לבלוב,צמרת, אמיר…
נכיר מלים נרדפות: ענף- בד, אילן- עץ,
נחבר משפטים עם סמלי החג.
נמציא סיפורי עצים.
ספרות
נכיר סיפורים, נמחיז, נכין דמויות ותפאורה:
העץ של תמי
השקדייה פורחת
מכתב לעץ השקדייה
6 בשקית,
מר-זוטא ועץ התפוחים
אורן והעץ שלו
האורן הבודד.
אומנות
נחשוף את הילדים לתמונות אומנות בנושא העצים: ואן גוך, מונה,מונדריאן…
נציג לילדים אמנים ישראלים שציירו עצים: ראובן, גוטמן, אנה טיכו,ישראל פלדי…
מוסיקה
נכיר שירי עצים ופרחים:
על ראש הברוש
ואלס להגנת הצומח
מה עושים העצים?
טיול במגדיר צמחים
לטיול יצאנו
ההר היורק תמיד
נאזין למוסיקה קלאסית כמו עונות- ויולדי
מחול
נכיר ריקודי עצים: "צדיק התמר יפרח", "עץ הרימון"…
מדע
ניסוי התאיידות- מחזור המים בטבע.
חלחול וספיגה- בצמח ובאדמה.
נלמד על הסימטריה- בפירות בעלים.
טבע
מורפולוגיה של העץ.
נכיר, נטעם פירות עסיסיים ולא עסיסיים, פירות הדר.
נצא לסיורי עצים בסביבותינו נגלה לבלוב עצים.
נגלה את התעוררות בטבע.
מתמטיקה
מנייה של עלים, פירות
השוואת קבוצות של פרי הדר.
הכרת מילות היחס: יותר-פחות, שווה, תוך כדי פעילות המנייה של ענפי העץ.
נמדוד אורך של עלים.
מיון והכללה של עלים, פרי סרק, פירות עסיסיים…
מדעי הסביבה
מתן כבוד לסביבה באמצעות טיפוח ושמירת הצומח, סביבה הקרובה והרחוקה.