תעודת זהות לעץ

הגננת תציג לילדים את תעודת הזהות שלה ותסביר לילדים אודות התעודה.
הגננת תקרא את הפרטים בתוך התעודה: שם, שם משפחה….
הגננת תראה את תמונתה המצויה בתעודה ותשאל מדוע חשוב שתהיה תמונה?
הגננת תסכם את חשיבות תעודת הזהות.
הגננת תציע לילדים להכין תעודת זהות לעצים הנמצאים בקרבת הגן.
ניתן להציע לכל ילד להכין תעודת זהות דמיונית לעץ.
נסביר לילדים כי בתעודת הזהות שנכין לעצים נזקק לפרטים כגון: שמו, משפחתו, תיאורו, מאפיינים חיצוניים, מידתו…
נצא לחצר הגן או לגינה הציבורית.
נחלק את הילדים לקבוצות של 3-4 ילדים כל קבוצה תקבל דפים וצבעים ותשב ליד העץ ותתחיל לתכנן את תעודת הזהות של העץ.
כל קבוצה תכין את התעודה שלה, בתעודה הילדים יציירו, יכתבו, ידביקו.
כל קבוצה תציג את עבודתה בפניי החברים.
בתעודה:
שם– הילדים יעיינו במגדיר העצים וינסו לאתר את העץ כדי לדעת את שמו
צורת העץ– מהו נוף העץ – עגול, משולש, צר, רחב?
גודל העץ– נקיף את העץ עם סרט מדידה.
גובה– נביט בעץ וננסה לראות מהו גובהו? האם העץ גבוה מהילדים? מהגננת? האם העץ נמוך מבניין הגן? גבוה ממנו? האם העץ גבוה מעמודי החשמל? אם העץ בסמוך לבניין מגורים נביט לאיזו קומה העץ מתנשא?
מרקם הגזע– נמשש היטב את גזעי העץ האם הוא חלק? מחוספס? האם יש בו חריצים (פסי אורך)? חורים ("עיניים")? בליטות?
עלי העץ– נביט בעלי העץ, נאסוף עלה אחד ונביט במגדיר העלים וננסה לאפיין את צורתו: מחטי? מאוצבע? נצייר את העלה
צבע– מהו גוון הגזע? העלים? נבדוק האם נוף העץ בצבע אחיד? האם העלים ירוקים בהיר. כהה? האם כל העלים באתו הצבעים?
ריח– הילדים ימוללו את העלים ויריחו, האם יש ריח?

 

פתגמים וניבים בנושא העץ
* אילן יוחסין- קשרים משפחתיים
* אילן סרק- עץ שאינו נותן פרי
* אגוז קשה לפיצוח- בעיה קשה
* איש תחת גפנו ותחת תאנתו- ימי אושר ושלווה
* איש אשכולות- אדם מוצלח בהרבה תחומים
* אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר- אם באה צרה על גדולים, איך ינצלו ממנה האנשים הפשוטים?
* בחור כארז- חבר'מן
* בול עץ- קשה תפיסה
* גודע את הענף שעליו הוא יושב- להרוס בסיס
* התפוח אינו נופל רחוק מן העץ- הבן דומה לאביו
* לגדוע את הענף שעליו אתה יושב- להרוס את הבסיס שלך
* לרדת לשורש הדברים- להעמיק חקר
* לעקור מן השורש- לחסל תופעה מיסודה
* לך טפס על עץ אחר- תטריד מישהו אחר
* לא דובים ולא יער- לא היו דברים מעולם
* להכות שורשים- להיאחז במקום
* משפחה ענפה- משפחה גדולה
* נח על זרי דפנה- מרוצה מהניצחון שלו
* נתלה באילן גבוה- מסתמך על גדול ממנו
* נתלה באילנות גבוהים- מסתמך על דברי אישים חשובים
* פירותיו מעידים עליו- תוצאות מעשיו מעידות עליו
* צדיק כתמר יפרח- הישר יצליח
* תוכו אכל,קליפתו זרק- בחר לו את הטוב ביותר