פתגמים על ירושלים

לגילאי 4 ומעלה
• עשרה קבים של יופי ירדו לעולם – תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו.
• עשרה חלקים של יסורים בעולם – תשעה בירושלים ואחד בכל העולם.
• עשרה חלקים של גבורה בעולם – תשעה בירושלים ואחד בכל העולם.
• עשרה חלקים של תורה בעולם – תשעה בירושלים ואחד בכל העולם.
• לשנה הבאה בירושלים הבנויה

• ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו (תהילים קכ"ב ג)

• ולירושלים עירך ברחמים תשוב

• אם אשכח ירושלים תשכח ימיני (תהילים קלז ה-ו)

• ובנה ירושלים עיר הקודם במהרה בימנו

• ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור

• כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים (מיכה ד'ב')

• ירושלים הרים סביב לה וה' סביב לעמו (תהילים קכה ב)

• על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים (ישעיהו סב ו)

• שימחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה (ישעיהו סו י)

• עוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים (ירמיהו ל"ג י)

• עשרה קבין של נוי בעולם תשעה בירושלים ואחד בכל העולם (אבות דרבי נתן נוסח ב מ"ח)