חלומות ומשאלות – חלק א

לכולנו יש חלומות ומשאלות שהיינו רוצים להגשים.
בעזרת תוכנית חינוכית קסומה לכול יום ייחודי בגן/ צהרון.

התוכנית מכילה מערכים מפורטים למפגשים, עבודות יצירה, משחקי חברה,

פעילויות תנועה נכיר שירים ,סיפורים, דקלומים בנושא.

נקיים שיחות נמחיז וניצור. נבין שיש בנו את הכוח להגשים את חלומותינו. נלמד לא לוותר על החלומות,

נבין את החשיבות בדבר הדבקות במטרה והמאמץ להשגתה. היכולת קיימת ומכאן זה כבר תלוי בנו!

"אִּם יֵש לְָך חֲלֹום

אל תִּיתֵן לֹו לָּלֶכֶת

לֵך אחֲרָּיו כָּל הַּדֶרֶך

אִּם יֵש לְָך חֲלֹום

אל תּיִתֵן לֹו לָּלֶכֶת

כָּל עֹוד אַּתָּה נֹושֵם

רּוץ אחֲרָּיו עַּד שֶיִּתְגַּשֵם…"

מחיר: 100 ש"ח
טופס הזמנה


    * מילוי כתובת הדוא"ל שלכם מאשרת בזאת קבלת פרסומת ומידע מתמר בר

    לתשלום עבור הערכה נא לשלוח לתמר בר דרך ביט 130 (כולל משלוח עד הבית) : תמר בר בטלפון: 052-3484137