פעילות בקלות

 • פעילות בקלות- תוכנית שנתית – כל חודש חוברת
  תכנית עבודה פדגוגית לכול חודש בחודשו
  ילדים בגיל הרך לומדים בכל עת ובכל מקום. הם לומדים מתוך התנסויות מזדמנות ומכוונות, וכל חוויה תורמת לתהליך התפתחותם. במהלך הפעילות הילדים רוכשים בו-זמנית כישורים אינטלקטואליים וחברתיים, ידע חדש ומיומנויות למידה.
  תכנית העבודה שנתית ארגונית ומאפשרת לצוות הגן לקבוע לוח זמנים להשגת המטרות הפדגוגיות ומסייעת לתכנון ההוראה.
  תכנית העבודה "פעילות בקלות" כוללת פירוט של ידע, ערכים, מיומנויות וכישורים, שמצופה מילדים לפתח, ותכנון דרכים לקידומם.
  מגוון התנסויות מתאימות לגיל הילדים כגון: משחק, הבעה בדרכים שונות ולמידת נושאים שמעניינים את ילדי הגן.
  התכנים בתוכנית "פעילות בקלות"
  התכנים בתוכנית הוא מכלול הנושאים, המושגים, הערכים והמיומנויות, שילדים אמורים ללמוד בגן בהנאה, ובכלל זה אף תכנים שמטרתם הנאה ושעשוע בלבד.
  בחירת התוכן מתבססת על התייחסות לשלושה היבטים:
  היבט התפתחותי
  התכנים מאפשרים לילדים, הממוקמים בנקודות שונות ברצף ההתפתחות ומתפקדים ברמות שונות, להתפתח ולשכלל את יכולותיהם.
  היבט חברתי-אישי
  התכנים מאפשרים היענות לשונות בנטיותיו האישיות, לתכונות אישיותו, להעדפותיו, לתחומי העניין שלו ולידע הקודם שהילד מביא עמו, ועל-פי צרכים הנובעים מהיותו חלק ממשפחה ומקהילה בעלת אפיונים ייחודיים.
  היבט חברתי-תרבותי
  התכנים תורמים לתפקוד הילדים בהקשר החברתי-תרבותי שבו הם חיים.
  יעדים חינוכיים
  תכנית עבודה פדגוגית – פירוט של ידע, ערכים, מיומנויות וכישורים, שמצופה מילדים לפתח, ותכנון דרכים לקידומם.
  מטרות התוכנית
  נחשוף את הילדים לתכנים בחוברת עם התנסויות ולמידה ובכך נפתח ונקדם אותם בכל התחומים: התחום הפיזי, הרגשי, החברתי, השפתי והקוגניטיבי.
  כישורי חיים
  פיתוח עצמי חיובי ותחושת מסוגלות
  יכולת לווסת רגשות והתנהגות
  גיבוש תחושת ביטחון ושייכות לסביבתם הטבעית
  גילוי התעניינות בסביבה הפיזית והאנושית והגברת המוטיבציה לפעילות תכליתית ומשמעותית
  יכולת לפתח תקשורת מכוונת ולבטא רגשות תוך התאמת הרגש לסיטואציה
  יכולת ליזום קשר בין-אישי משמעותי ולהיענות ליוזמה של אחרים
  יכולת הבנה של הדדיות ושל יחסי גומלין ביחסים חברתיים בחיי היומיום, במשחק ובלמידה
  היכרות עם כללים התנהגותיים, הפנמתם ושמירה עליהם
  יכולת להתמודד עם מצבי תסכול וקונפליקט בתגובות מקובלות חברתית
  נשיאה באחריות ובמחויבות חברתית בסביבה של הגן.
  בתחום הרגשי והחברתי:
  הגברת המודעות של הילדים לרגשותיהם ולנקודת המבט של האחר,
  נפתח יכולת לווסת את רגשותיהם ולכוון את התנהגותם לפעילויות תכליתיות
  ומשמעותיות תוך דחיית סיפוקים, התמודדות עם תסכולים ועמידה באתגרים. מתגבשים
  דימוי עצמי ותחושת מסוגלות.
  רכישת כישורי חיים ונורמות התנהגותיות, וילמדו לפתור קונפליקטים בדרכים המאפשרות יצירת מערכות יחסים וחברויות.
  בתחום השפה:
  נרחיב את התקשורת המילולית של הילדים ואת יכולתם לנהל שיח.
  נעשיר את אוצר המילים והמושגים.
  במפגש עם סיפורים וחומרים כתובים אחרים נקדם תהליכים אורייניים כתשתית לקראת קריאה וכתיבה.
  בתחום התחושתי-תנועתי:
  הילדים צומחים ומשכללים את כישוריהם הגופניים, את התמצאותם
  במרחב ואת עצמאותם.
  נפתח מודעות ומסוגלות להשתמש בגופם באופן יעיל ולהפיק מכך הנאה.
  שליטה בסביבה ויכולות להשתמש בכלים ובאביזרים שונים
  הילדים ישכללו את התנועות הבסיסיות ויבססו את ההערכה העצמית ליכולת התנועה שלהם
  הילדים ישתלבו במשחק התנועתי-קבוצתי וישמרו על חוקיו
  בתחום הקוגניטיבי:
  נפתח את החשיבה של הילדים בלמידה מאתגרת
  נזמן ביטויי סקרנות, רצון לחקור, לפתור בעיות ולמצוא הסברים לתופעות.
  נכיר משחקים שונים לפיתוח החשיבה המופשטת.
מחיר: 100 ש"ח
טופס הזמנה


  * מילוי כתובת הדוא"ל שלכם מאשרת בזאת קבלת פרסומת ומידע מתמר בר

  לתשלום עבור הערכה נא לשלוח לתמר בר דרך ביט 130 (כולל משלוח עד הבית) : תמר בר בטלפון: 052-3484137