דוגמא מתוכנית: במעגלי השנה

פעילות בקבוצה – אני מציג את רגשותיי

מטרות הפעילות:

♥ נפתח אצל הילדים יכולת לזהות רגשות אצל האחר.
♥ נחזק את תחושת האכפתיות כלפי האחר.

חומרים: כרטיסיות עם תמונות המביעות רגשות שונים.

מהלך הפעילות:

♥ נכין כרטיסיות עם תמונות המביעות רגשות: שמחה, הפתעה, התרגשות, כעס…
♥ נציג לידים את הכרטיסיות ונשיים כל רגש.
♥ נזמין את אחד הילדים לבחור כרטיסייה ולנסות להציגה בפני הילדים.
♥ ניתן להציג בפנטומימה, תנועה, משחק.
♥ הילדים ינסו לשער מהו הרגש המוצג?
♥ נפתח שיחה על רגשות של ילדים,
נפנה תחילה לילדים שהציגו רגשות שונים ונשאל:
♥ מה מעציב ילדים?
♥ מה משמח ילדים?
♥ ממה ילדים נעלבים?
♥ מה מכעיס ילדים?
♥ איך אנחנו יודעים שמישהו עצוב, שמח, מתבייש…?
♥ איך הפה נראה כשעצובים/שמחים?
♥ איך העיניים נראות כשעצובים/שמחים?
♥ איך הגוף נראה כשעצובים/שמחים?

בתום הפעילות נשאל את הילדים איך הם מרגישים?