דוגמא מתוכנית: האור והשמחה שבי, בך, בנו

במליאה – מי מאיר לנו?

נשב בקבוצה או במליאה.
• נציג בפני הילדים מספר פריטים המפיצים אור
• נניח על השולחן: פנסים שונים, מנורת שולחן, נר דולק, עששית, גפרור
• נבקש מהילדים לזהות ולשיים את הפריטים שעל השולחן.
• נציג כל אביזר המפיץ אור ונשאל אותם למה לדעתם הוא משמש?
• נזמין את אחד הילדים שיסביר אודות האביזר.
• הילד יעביר את האביזר בזהירות בין הילדים.
• נלמד על תפקידו של כל מפיץ אור.
• נשאל את הילדים מה משותף לכל הפריטים?
• נשאל את הילדים: האם יש חשיבות לאור? למי? מדוע?
• ננסה לדמיין את העולם בלי האור, מה היה קורה אלמלא היה אור?
• נאפשר לילדים לתאר את עולמנו ללא אור, נקבל את התשובות השונות.
• נסביר לילדים שישנם סוגי מאור טבעיים וסוגי אור מלאכותי
• נשיים את מפיצי האור השונים ונדע כי מהם מקורות אור לא טבעיים. ומהם הטבעיים.
• הילדים יתבקשו להביא מביתם חפצים שונים מאירים
• נכין תערוכה בגן של פריטים מאירים, נסדר בצורה מעניינת את הפריטים.
• הילדים ימיינו את הפריטים המאירים: על סוג, חומר, גודל, צורה…