דוגמא מתוכנית: במעגלי השנה

דוגמה אחת לאסיפת הורים

נפתח את המפגש בקריאת שיר קצר, דקלום או ברכה.

מנהלת הגן מציגה את עצמה ואת צוות הגן.

הגננת תחלק את ההורים לקבוצות, כל קבוצה תקבל משימה אותה תמלא בקבוצה.

הרעיון שההורים יחוו מצבים שונים בחיי הילדים וצוות הגן.

משימות לדוגמה:

♦ דילמות שונות- מחיי הגן אותם תעלה הגננת על הכתב ההורים ייקראו וייענו על השאלות הנלוות.

♦ תצלומים- כל קבוצה תקבל תמונות מחיי הילדים במהלך השנה- ההורים יצטרכו לענות על שאלות שונות הקשורות במצבים שהוצגו: מריבה בין ילדים, ארוחה…

♦ ספרים- הגננת תציג לכל קבוצה ספר העוסק בנושאים שונים: שינה, חברות, ילד דחוי/ על דימוי עצמי נמוך (הדג שלא רצה להיות דג, זה משגע להיות צפרדע…), קנאת אחים…- ההורים יקראו את הספרים ויידונו בדילמות בספר.

♦ קטע קריאה /ברכה ועבודת יצירה משותפת להורים בקבוצה בעקבות הקטע הספרותי.

♦ נקצה כ-15 דקות לקבוצות.

♦ נזמין את ההורים לחזור למליאה.

♦ נבקש מכל קבוצה להציג את המשימה שקיבלו ונציג את התמונה/ מקרה/ סיפור.

♦ חברי הקבוצה יציעו את פתרונן.

♦ הגננת תשאל האם להורים מהקבוצות האחרות יש משהו להוסיף בנושא?

♦ חשוב ביותר שהגננת תסכם ותהיה האחרונה בדברים- כלומר דנו במקרה אחד שמענו הצעות שונות של ההורים הגננת תסכם את הנושאים.

♦ הגננת תציג להורים את ה"אני מאמין שלה"- את הציפיות, המשאלות.

♦ הגננת תציג בפני ההורים את תוכנית העבודה שלה תסביר מה ההדגשים שלה בשנה זו.

♦ לסיום הגננת תקרא שיר, סיפור, משל….

♦ נציע שכל הורה יכין ברכה לילד שלו, נכין כרטיסיות וחומרי יצירה כל הורה יקשט ויברך את ילדו בתום הפעילות ההורה ייתלה את עבודתו בקיר במקום המיועד.

♦ מומלץ, שכל הורה יכין משהו קטן לילדים כעוון שלמחרת בבוקר הגננת תספר לילדים על הביקור ותציג להם מה ההורים הכינו להם- מחזק את הקשר בין הבית לגן.

♦ ההורים מוזמנים לכתוב ברכה, משאלה, ציפייה, הגננת מוזמנת לצלם אותם בוידיאו מברכים את הילדים, כל הורה מברך את ילדו ולמחרת הגננת מקרינה.

♦ אורך המפגש לא יעלה על שעה.- נסיים את המפגש בשיא כדי להשאיר טעם של עוד.

♦ הגננת תחלק להורים דפי מידע אודות פרטי הגן ולא תשוחח על הנושאים במפגש (נדוש ומרגיז את ההורים שזה בזבוז זמן לבוא אחרי יום עבודה לשמוע פרטים שניתן לשלוח במייל או בכתב) על כן נרשום דפי מידע בהם נרשום את כל המידע: שעות הגן, סדר יום, חוגים, ימי הולדת, בגדי החלפה…