דוגמא מתוכנית: הכוח לצמוח- פריסת התוכנית

הכוח לצמוח- פריסת התוכנית

פיתוח בר קיימא היא יכולת האדם לפתח את סביבתו בד בבד עם שימור משאבי הטבע וערכי הטבע, כך שיהיה אפשר לקיימם לאורך זמן למען הדורות הבאים. קיימּות אפשר ליישם בכל מקום ובכל תחום, החל מהבית, גן הילדים ובית הספר ועד למדינה ולעולם כולו.
ככל שנקדים להפעיל את הילדים בפעילויות בנושאים הקשורים לסביבה, כך גדלים הסיכויים לפתח בהם תחושת כבוד ואחריות לסביבה במסגרת מערכת הערכים שלהם.
התנסות הילדים עם הסביבה הטבעית מגיל צעיר היא נדבך בטיפוח כישורי החיים שלהם ומפתחת את המודעות לאיכות חיים לטווח הארוך. ילדים הנמצאים קרוב לסביבה הטבעית מתייחסים אליה כמקור לפליאה, שמחה וכבוד. דרך הפליאה אנחנו מכירים ואוהבים את העולם.
ילדים המתנסים בחוויות של התנהגות מקיימת בבית הספר או בגן הילדים, יכולים להיות סוכני שינוי בעלי השפעה הן במשפחתם הן בקהילה ולהוביל תהליכים בעלי חשיבות לסביבה.
תוכנית הקייטנה תציע לילדים פעילויות חווייתיות בתחום החינוך הסביבתי כל הנושאים מתמקדים בעולמו של הילד הצעיר.
בכול יום מימי הקייטנה יעסקו הילדים בנושא שונה באיכות הסביבה בעזרת סיפור שיר, נעסוק בדילמות, עבודות יצירה משחקים והרבה שיתופי פעולה בין החברים.
מטרת תוכנית הקייטנה לאפשר לכל ילד וילדה בישראל להאמין ביכולתם ולהוביל שינוי חיובי, בתחומים שמפריעים להם ורלוונטיים לעולמם. הילדים יכירו את סביבתם הקרובה וירכשו הרגלים אישיים לטיפוחה ולשמירתה. הילדים ילמדו על הסביבה דרך התנסויות ישירות ומוחשיות.