דוגמא מתוכנית: חושים ותחושות בתיבות פעילות

מטרות וחשיבות הנושא – חשיבות הנושא

מטרות הנושא "חושים ותחושות בתיבות פעילות":

♥ הילדים ילמדו לקשר בין חוויות חושיות שונות: מישוש, ריח, ראייה, טעם, שמיעה – בעזרת ההתנסות בחומרים שונים.

♥ ללמוד על תכונות החומר, מרקמו ואיכותו, כמו גם על האיכויות האסתטיות שלו. נלמד מושגים-בשימוש חוזר בחפצים, ונתנסה בפעולות ישירות עם חומרים ועצמים.

♥ נספק את הצורך של הילדים להטביע את חותמם על סביבתם תוך תפעול ידני ויצירת שינויים בחומרים ובחפצים.

♥ הילדים ישוו בין דומה לשונה ויצרו קטגוריות שונות הכוללות פריטים שלא היה ביניהם בעבר כל קשר.

♥ נפתח אצל הילדים דמיון ויצירתיות ויכולת מיון והכללה..

♥ לספק את הסקרנות הטבעית של הילדים.

חשיבות הנושא התיבות הפעילות

♥ הילדים לומדים על עצמם, ייחודיותם, יכולותיהם, מגבלותיהם והעדפותיהם.

♥ הילדים יוצרים מצרפים משל עצמם.

♥ הילדים מתאימים תנועות לתכונות החפצים.

♥ הילדים מבחינים בין דומה לשונה.

♥ הילדים ממיינים את החפצים בדרכים שונות.

♥ הילדים חוקרים את פעולותיהם של הפריטים, החפצים והדמויות.

♥ הילדים מתנסים בפתרון בעיות שהתיבה מזמנת להם.

♥ הילדים לומדים שימוש נכון בחומרים ואופני חיבור מגוונים.

♥ הילדים לומדים ממה שהם רואים. הם מחקים את מה שהם הפנימו.

♥ הילדים מתנסים בעבודת צוות. הילדים מפתחים מיומנויות חברתיות.

♥ הילדים עובדים במסגרת של כללים וחוקים.