דוגמא מתוכנית: ידיים פעילות בחגים ובעונות

משחק – משחק ידיים בתנועה

מי יכול לחקות את תנועות היד שלי ?

מהלך הפעילות:
👌 נשב במעגל עם קבוצת ילדים ונפעל על פי ההוראות:
👌 הילד הראשון במעגל בוחר תנועת יד מעניינת, מדגים לחברים.
👌 הילדים מחקים את תנועת החבר ביחד.
👌 הילד הראשון עושה תנועה שאר הילדים בעקבותיו, השני חוזר על
תנועת הראשון ומוסיף תנועה משלו- חשוב לשמור על קצב מהיר.
👌 השלישי חוזר על תנועת הראשון והשני מחבר תנועה משלו
וכך הלאה… האם נצליח לזכור את כל התנועות?
👌 נגביל מראש את התנועות ל-10 ילדים.
👌 נוסף הילדים יפעילו את שתי הידיים, הראשון מדגים חבריו חוזרים
על התנועה ועוברים למדגים השני, שלישי…
👌 האם נצליח לעשות תנועה שונה בכל יד?
👌 לדוגמא: יד ימין מנופפת לשלום ויד שמאל טופחת על הירכיים…