דוגמא מתוכנית: במעגלי השנה

עיצוב סביבה – ספרים זה כל הסיפור

ילדים צריכים לגדול מוקפים בספרים

♦ נקפיד לסדר ספרים בכל פינה ומרכז, לדוגמה:

♦ בפינת אומנות- נסדר ספרי אומנות שונים

♦ בפינת חשבון- נסדר ספרים חשבוניים

♦ בפינת משק הבית- נסדר ספרי מתכונים…

♦ בפינת טבע נסדר מדף מגדירים שונים: מגדיר צמחים, עמים, בעלי חיים, כמו כן אטלסים,

♦ וספרים העוסקים בחי ובצומח

♦ בפינת הספר- נסדר פינה נגישה לילדים, מדפים בגובה הילדים, ממויינים בסלסילות לפי נושאים, שטיח קיר עליו נסדר סיפורים, נפרוש שטיח על הרצפה עם כריות , נניח שולחן עם כסאות

♦ נשלב בכול יום בגן קריאת סיפור אחד לפחות

♦ תמיד נקרא לילדים ספר בשלמותו ולא מתוך דפים מודפסים, ילד חייב להכיר את הכריכה הקדמית אחורית.

♦ נקפיד תמיד לציין את שם הסופר, שם המאייר.

♦ נמליץ להורים להקצות מדף/ ספרייה בחדרו של הילד, ולהניח מספר ספרים המתאימים לגילו

♦ במשך הזמן להחליף בספרים חדשים.

♦ ספרייה- נבקש מההורים לצאת לבקר עם הילדים בספרייה הציבורית הקרובה לביתם ולהחליף ספרים.

♦ נצא עם ילדי הגן לביקור בספריית הגן.

♦ נבקש מההורים לקרוא לילדם בכל יום ספר אחד.

♦ נסביר להורים שמאד חשוב לקרוא לילד ספר תוך כדי קירבה פיזית אל הילד במהלך הקריאה (חיבוק, ישיבה על ברכי ההורה…).

♦ סיפור בהמשכים מומלץ לספר לילדים בוגרים יותר.

תמיד תמיד נקרא לילדים סיפורים גם כשהם כבר יודעים לקרוא