דוגמא מתוכנית: אוהבים בעלי חיים

פינת הספר – פעילויות עם ספרי ילדים בנושא בעלי חיים

♥ נרכז בספרייה ספרי ילדים העוסקים בבעלי חיים.
♥ נבקש מהילדים להביא ספר אהוב העוסק בבעל חיים.
♥ נשב עם קבוצת ילדים סביב השולחן נפזר מספר ספרי ילדים העוסקים בבעלי חיים.
♥ כל ילד יניח כרטיסייה עם שמו על הספר שהוא אוהב במיוחד.
♥ נבדוק, האם ישנם ילדים נוספים האהובים אותו ספר? נברר מדוע?
♥ האם יש שם ספר על בעלי חיים שאף ילד לא בחר בו? נברר מדוע.
♥ נשאל את הילדים מה הדומה ומה השונה בין הספרים?
♥ מהו המכנה המשותף בין הספרים?
♥ נבקש מהילדים למיין את הספרים ולנמק את המיון.
♥ נבדוק האם שמות הספרים מתאימים לתוכן הספר. לדוגמה: הספר כספיון- האם הוא אכן בנושא דגים?
♥ נבקש מהילדים לנבות תוכן ספר שאינם מכירים רק בזיקה לאיור על גבי הכריכה.

♥ נציע לילדים לכתוב המלצות לספרים השונים שהילדים מכירים.

♥ נבחר בספר אחד, הילדים יתבוננו בספר ויתבקשו להמציא שם אחר לספר.

♥ נבקש מהילדים להציע המשך או סוף אחר לסיפור.

♥ הילדים יבחרו בגיבור, בעל חיים, מאחד הספרים, ויכתוב מכתב לאחת הדמויות בסיפור.

♥ נבחר בשתי דמויות מאחד הספרים, הילדים יכתבו דו שיח בין שתי דמויות בסיפור.