דוגמא מתוכנית: העץ והעצה

פעילות במליאה – נפעיל את חושינו בעצים שבסביבתינו

♠ נתבונן- בעצים הרבים, נהנה מיופיים ומצבעיהם.
♠ נאסוף – מתוצרת העץ:עלים, זרדים, ענפים, פירות סרק.
♠ נבחין- האם העץ בשלכת? בלבלוב?בתרדמת? מפיץ ריח?
♠ נזהה- עצים זהים? שונים? בעלי פרחים, בעלי פירות.
♠ נחבק- את גזעי העצים, נבדוק כמה ילדים מקיפים את העצים?
♠ נטעם- מפירות העץ השונים, פירות עסיסיים, בעלי קליפה…
♠ נמולל- את העלים באצבעותינו.
♠ נמשש – את חלקי העץ: גזע, ענפים, עלים, פירות.
♠ נספר- נספר סיפורי עצים, נמציא סיפורים על ה"עץ שלי"
♠ נרקוד- ריקודי עצים סביב העצים:"צדיק כתמר"," עץ הזית" …
♠ נקשיב- לקולות מסביב, מי בא לבקר את העץ?
♠ נקטוף- פירות מהעץ, רק לאחר שנקבל רשות- "בל תשחית".
♠ נריח- את פריחת העץ, פירות ופרחי העץ.
♠ נשיים- את חלקי העץ: שורשים, גזע, ענפים, עלים.
♠ נשחק- משחקים סביב העצים: תופסת עצים, צבעים,דג מלוח…
♠ נשיר- שירים ושירי משחק על עצים שונים.