דוגמא מתוכנית: בול יוצא לטיול

פעילות יצירה – אני מעצב בול באיכות הסביבה

המטרה:

נעצב בול בנושא הניקיון הבריאות, חינוך סביבתי .

חומרים:

דפי ציור, ניירות צבעוניים, צבעים, טושים, דבק, מספריים, בדים, בריסטולים, חומרי הדבקה שונים.

מהלך פעילות:

♦ הילדים יעצבו בול בעקבות אירוע שחוו, שמעו, למדו.
♦ הבול יכול להיות בעקבות: טיול, פעילות מיוחדת…
♦ הבול חייב להביע מסר.
♦ נזמן לילדים מגוון חומרים ליצירת הבול.
♦ הילדים ירשמו בנפרד, מהו האירוע שבחרו לצייר?
♦ נרשום מהן הסיבות לבחירת האירוע המוצע בבול?
♦ נתלה את הסברי הילדים בסמוך לבולים שהילדים עיצבו.

 

נכין תערוכת בולים:
נפרוש בדים צבעוניים, נסדר את הבולים בגבהים שונים או נציב אותם בתוך חפצים.
כל ילד יציג את הבול שיצר.
הילדים ינמקו ויסבירו את בחירתם.
♦ נערוך הצבעה מהו הבול שהכי ריגש?
♦ מהו הבול המציג אירוע הזוכה לאהדה רבה מצד הילדים?
♦ נמספר את הבולים, נערוך הצבעה לבחירת הבול.
♦ כל משתתף יקבל פתקה, בה ירשום את מספר הבול שבחר.
♦ נספור את הקולות.
♦ נכריז על הבול הנבחר.
♦ נכין פרסומת לבול הנבחר.
♦ האם נצליח לחבר גם ג'ינגל?
♦ נתנסה בכתיבה עיתונאית, המספרת אודות בחירת הבול.