דוגמא מתוכנית: סביבה מחזירה אהבה

פעילות יצירתית – דו-שיח בין שני אביזרי ניקיון

המטרה:
דו שיח בין אביזרים העוזרים בשמירה על הניקיון.
חומרים:
עיתון, טושים, צבעים, מספריים, דבק, ניירות, ענני – מחשבה.
מהלך הפעילות:
🛁 נצייר על גבי נייר עיתון דמות, אביזר ניקיון, מכשיר ניקיון, חומר ניקוי.
🛁 נגזור את הציור, נדביק על נייר לבן.
🛁 נוסיף אביזרים ורקע בציור או גזירה.
🛁 נחבר לציור ענן מחשבה.
🛁 נצייר או נכתוב בתוך הענן הגד הקשור לנושא הניקיון.
🛁 נשתדל הגד המעודד את שמירה וטיפוח הניקיון.
🛁 נדביק את ענן המחשבה לעבודה.

 

בהמשך

🛁 נצייר על שמינית בריסטול או נגזור מהעיתונים שתי תמונות של כלי ניקוי.
🛁 נדביק שיפוד עץ מאחורי כל תמונה.
🛁 נקיים דיאלוג בין שני המכשירים.
🛁 נברר:
♦ מה יהיה נושא השיחה?
♦ נדבר בשפת הכלי, כל כלי ידבר בשפה שהוא משמיע,
♦ האם נצליח לתקשר?
♦ האם אנחנו יכולים להבין אחד את השני?
♦ מה קורה אם נוסיף לשיחה מכשיר נוסף?
♦ האם יצליחו יחד לחוקק חוקי עזר לשמירה על הניקיון?
♦ האם ימצאו נושאי שיחה?
♦ אייך נעזור לשכונה? לכיתה?